Obavještenje 10.07.2017 A2B


Objavili smo detaljna uputstva za korištenje A2B Express klijent aplikacije na našem You Tube kanalu. Uputstvo smo kreirali kako bi klijenti imali detaljan uvid u sve mogućnosti aplikacije i pravilno korištenje iste. A2B Express kompanija neprekidno radi na usavršavanju svih sistema s ciljem da klijentima obezbijedi lakše poslovanje i uštedu vremena. Video sa uputstvom možete pogledati na sljedećem linku: https://youtu.be/d3UlIW3dUnQ 

Lijep pozdrav
Vas A2B