A2B Dinamički dodatak za gorivo

Zbog nestabilnog svjetskog tržišta naftnih derivata i rasta cijena goriva, na mjesečnoj bazi obračunavamo dodatak za gorivo. Dodatak za gorivo primjenjuje se za domaći i međunarodni transport i dodaje se na cijenu usluge.

Na cijene za specijalne i dodatne usluge, dinamički dodatak za gorivo neće se obračunavavati.