A2B Pakovanja

Učinite slanje Vaših pošiljki jednostavnim koristeći A2B pakovanja dizajnirana upravo tako da u potpunosti zadovolje Vaše potrebe prilikom slanja.

A2B Vam nudi širok izbor jakih, otpornih, adekvatno dizajniranih pakovanja za Vaše pošiljke, naravno u potpunosti besplatno. Naša pakovanja unaprijed možete dobiti od kurira da bi reducirali vrijeme pripreme za slanje.

Molimo Vas da prilikom pakiranja posebnu pažnju obratite na sigurnost Vaše pošiljke tj. njenu adekvatnu zaštitu. Adekvatna zaštita i pravilno pakiranje omogućit će nesmetan i siguran transport Vaše pošiljke do krajnje destinacije.

Pravilno pakiranje pošiljke za Vas predstavlja i uštedu novca jer time smanjujete mogućnost da Vaša pošiljka ima veću volumetrijsku težinu od stvarne.

Ukoliko imate nejasnoća vezanih za volumetrijsku težinu, molimo Vas da pogledate Opšte uslove poslovanja ili jednostavno kontaktirate odjel brige o korisnicima.

Kako pakovati pošiljke?