A2B međunarodni pomorski transport


F-C-L Usluga punog kontejnerkog transporta - Ova opcija Vam nudi uslugu transporta punih kontejnera širom svijeta po principu ,,od vrata do vrata'', bez obzira da li je potreban transport standardnim kontejnerima ili kontejnerima koji zahtevaju upotrebu posebne opreme. Možemo da radimo nezavisno i fleksibilno zahvaljujući našoj mogućnosti izbora brodara.

L-C-L Pomorski transport zbirnih pošiljki - Pomorski transport zbirnih pošiljaka nudi savršeno rješenje za Vašu konsolidovanu robu uz sve prednosti punog kontejnerskog prevoza, čak i ako je Vaša pošiljka samo nekoliko kutija ili paleta. Trudimo se da rizik od pretovara pošiljki svedemo na minimum i da transport najčešće bude direktan.

Frigo transport - Usluga frigo transporta podrazumijeva da transportujemo Vašu robu sklonu kvarenju, kao i robu osjetljivu na promjene temperature u specijalnim kontejnerima sa kontrolisanom temperaturom, u rasponu od -30°C do +30°C. Garantujemo stalan i neprekidan, od vrata do vrata, lanac frigo transporta. Pored toga, održavamo stalnu komunikaciju sa svim uključenim stranama o trenutnoj lokaciji i stanju robe.